Kvalitet

Kvalitet er helt avgjørende for hvordan rognkjeksen vil fungere som rensefisk. RRF har avtale med FoMAS, fiskehelse og miljø om kvalitet og helsekontroll av fisken og anlegget. FoMAS besøker anleggene minimum hver 3.uke hele året. Dette gir oss en unik mulighet til å overvåking fiskens helsestatus. RRF UV-behandler alt inntaksvannet, dette gjør at vi kan levere fisk uten restriksjoner til hele landet. Vi tar også faste prøver av både uv-anlegget (vannprøver sendes til S-Lab) og av fisken (Pharmaq analytic). Vi har faste prosedyrer med screening for PD, AGD samt pastaurella. Fisken leveres alltid med helseattest og prøvesvar fra screeninger når kunden ønsker det.

Transport

Selskapet har avtale med Kvitsøy Sjøtjenester om transport av rognkjeks i Rogaland og Hordaland. Fisken leveres da direkte i kundens merder med båten Scallop Fighter. Båten er godkjent av mattilsynet for frakt av rognkjeks. Båten har en kapasitet på 1,5 – 2,5 tonn biomasse. Båten er utstyrt med topp moderne utstyr for og overvåkning levert av Sterner. Utstyret inkluderer bl.a. kraftige vannpumper med UV-filter på innvann, videre er det oksygenering og backup pumper om bord. Fisken pumpes inn og ut av båt, og telles ut ved levering. For transporter ellers i landet benyttes erfarne lastebil transportører.

Ryfylke Rensefisk historie

Grunnlaget for Ryfylke Rensefisk ble lagt i det innovative akvakulturmiljøet på Finnøy. Unik kompetanse fra bl.a. lakseoppdrett, torskeoppdrett samt bred kompetanse blant medarbeidere i Sea Urchin Farm (SUF) som driver oppdrett av kråkeboller har gitt RRF en god start. SUF har et nært samarbeid med Rygjabø Vidergående Skole (RVS) på Judaberg, Finnøy i Rogaland. SUF og RVS etablerte Ryfylke Rensefisk AS i 2012 for å tilby rognkjeks til lakseoppdrettere. Etablererne valgte å selge RRF i 2014 og selskapet eies i dag av Grieg Holding AS, Pojo Klima & Energi AS og One Ocean AS.

Våre lokasjoner

Selskapets administrasjon har kontor på Ullandhaug i Stavanger. Regnskap og post håndteres av Finnøy Økonomi på Finnøy.
Produksjonen foregår på 4 ulike lokaliteter. 2 anlegg i Rogaland, Talgje i Finnøy kommune, og Hinderåvåg ved Nedstrand i Tysvær kommune. 1 anlegg i Hordaland, Torangsvåg i Austevoll kommune.
1 anlegg i Finnmark, Talvik i Alta kommune.

Styret

Morten Sædberg

Daglig leder

Thomas Willumsen Grieg

Styreleder

Petter Aanonsen

Styremedlem

Bjørn Myrseth

Styremedlem

Per Grieg

Styremedlem

Evy Vikene

Styremedlem